Logo for print

Hovedmeny

​Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF.


Når Bestillerforum RHF skal ta stilling til om det skal gis et oppdrag om en nasjonal metodevurdering trengs en god beskrivelse av aktuell metode og dets bruksområde. Informasjon om alternativer og eventuell erfaring med metoden er også eksempel på nyttig informasjon.


Under «Forslag» og «Gi innspill til forslag/metodevarsler» finner alle mer informasjon inklusive lenker til skjemaene.