Logo for print

Hovedmeny

Beslutningsforum for nye metoder behandlet spørsmålet om innføring i sitt møte 14. mars 2016. Beslutningen er at Idarusizumab (Praxbind) kan innføres for å reversere dabigatransinduserte (Pradaxa)-blødninger.

Idarusizumab er et spesifikt antidot mot dabigatran. Det er et monoklonalt antistoff som hurtig binder til dabigatran i blodet og danner et stabilt kompleks. Dette medfører at dabigatrans virkning på koagulasjonssystemet opphører, og at normal koagulasjon gjenopprettes.

Totalt antas at 500 pasienter i året er aktuelle for denne behandlingen.

 

Statens Legemiddelverks metodevurdering av legemiddelet, viser at idarusizumab (Praxbind) mest sannsynlig vil gi en liten innsparing for helsevesenet sammenliknet med dagens behandling.

Les hele metodevurderingen: https://nyemetoder.no/metoder/idarucizumab-praxbind

 

Saksdokumenter og protokoll med beslutning: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mars 2016