Logo for print

Hovedmeny

​Barorefleksstimulatoren gir elektrisk stimulering av blodårer med mål om å senke blodtrykket. Stimulatoren er til bruk for pasienter med høyt blodtrykk som ikke responderer på medikamentell behandling.

Konklusjonen i metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet er at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon som kan påvise effekten av stimulatoren. I sitt møte 24. april 2017 sa Beslutningsforum for nye metoder nei til å ta i bruk stimulatoren i norske sykehus.

Les metodevurderingen på metodesiden (link).

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet:

Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.