Logo for print

Hovedmeny

​Hovedkontoret for de regionale helseforetakenes nye nasjonale innkjøpsfunksjon legges til Vadsø. En nasjonal innkjøpsfunksjon vil føre til mer effektive innkjøp til sykehusene, med bedre og rimeligere innkjøp som resultat. Dette vil gi mer helse for pengene og vil komme pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Link til pressemelding Regjeringen.no