Logo for print

Hovedmeny

​Fullstendig metodevurdering utarbeidet av Kunnskapssenteret om autologisk hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose er nå publisert. Rapporten sendes nå til beslutning i de regionale helseforetak.

Lenke til rapport

Lenke til nyhetssak på Kunnskapssenteret