Logo for print

Hovedmeny

​EU har i mer enn 10 år satset på å utvikle det europeiske samarbeidet innen metodevurderinger–Health Technology Assessments (HTA).

Kommisjonen har nylig lagt frem et forslag om å etablere et regelverk i den hensikt å styrke grunnlaget for dette samarbeidet ytterligere. Regelverket som foreslås vil dekke både legemiddelfeltet og medisinsk utstyr.

Formålet er å få til felles vurderinger av den kliniske dokumentasjon, mens helseøkonomiske vurderinger, etikk og andre aspekter fortsatt vil bli de enkelte lands ansvarsområde.

Forslaget vil nå bli drøftet og behandlet videre i EUs organer. 


Mer informasjon (på engelsk):
Pressemelding (link) fra EU-kommisjonen
Lovforslag (pdf) (link)