Logo for print

Hovedmeny

De regionale helseforetakene og Legemiddelindustrien (LMI) har sammen utviklet premissene for en tilleggsavtale til nasjonal standardavtale for compassionate use for kortvarige behandlinger. Dette vil forhåpentligvis bidra til at norske pasienter i større grad får tilgang til lovende behandlinger.

- Vi er glade for at vi sammen har funnet ut av hvordan vi kan gjøre dette. Det kan bety mye for norske pasienter og det er et stort steg i riktig retning, sier LMIs administrerende direktør, Karita Bekkemellem, og leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Endringene vil kreve justering av avtaleverk iht de nye premissene før nye avtaler kan inngås. Dette forventes ferdig rett over sommeren.

Vilkårene for legemidler med kort forventet behandlingsvarighet kan du lese her.