Logo for print

Hovedmeny

Retningslinjen gjelder for et utvalg av legemidler som er ført opp på en egen liste som vedlikeholdes av Statens legemiddelverk. Listen er tilgjengelig på nyemetoder.no. Dette besluttet Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte den 2. februar 2018.

Mer om ordningen, retningslinjen samt selve listen finner du i artikkelen; «Retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (MT)»