Logo for print

Hovedmeny

​​Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Prinsipielle problemstillinger knyttet til legemidler til behandling av cystisk fibrose 
  • Eventuelt​

Saksdokumen​ter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i beslutningsforum for nye metoder​

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 952 90 730.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til Beslutningsforum@helse-sorost.no​