Logo for print

Hovedmeny

I 2014 ble Beslutningsforum for nye metoder satt i drift, som del av det nye nasjonale systemet for innføring av nye metoder.

Les årsoppsummeringen for Beslutningsforum (PDF)