Logo for print

Hovedmeny

​​De første oppdragene på metodevurderinger ble gitt i september 2013, og så langt har 35 oppdrag om nasjonale metodevurderinger blitt gitt. De første metodevurderingene var ferdige i april 2014, og noen metoder har allerede vært oppe til beslutning i de regionale helseforetakene.

– At det allerede har kommet så mange forslag, viser at vi er godt i gang med å etablere et system som kan fungere godt for alle aktører, sier Øyvind Melien, leder for sekretariatet i nasjonalt system.

Nasjonalt system for innføring av nye metoder er etablert for å sikre at nye metoder som tas i bruk i spesialisthelsetjenesten er vurdert ut fra effekt, sikkerhet og kostnader.