Logo for print

Hovedmeny

 

 

Sak fra sivilombudsmannen - spørsmål vedrørende klageadgang på beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/sak-fra-sivilombudsmannen-sporsmal-vedrorende-klageadgang-pa-beslutninger-fra-beslutningsforumSak fra sivilombudsmannen - spørsmål vedrørende klageadgang på beslutninger fra Beslutningsforum19.04.2018 08:57:00Sivilombudsmannen har, på eget tiltak, tatt opp spørsmål om det er klageadgang på avgjørelser fattet av Beslutningsforum for nye metoder.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-april-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 201817.04.2018 07:24:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. Seks legemidler skal vurderes i dette møtet.
Årsrapporter for 2017https://nyemetoder.no/nyheter/arsrapporter-for-2017Årsrapporter for 201721.03.2018 15:01:20Foreligger nå for både Bestillerforum RHF og Beslutningsforum for nye metoder
Erfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/erfaringsutveksling-mellom-nt-radet-og-nye-metoderErfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoder19.03.2018 10:09:06Sverige og Norge har etablert systemer som ligner på hverandre for introduksjon av legemidler og andre helseteknologier. Det er nyttig å bli bedre kjent og utveksle erfaringer, med sikte på å kunne samarbeide tettere fremover.
Ny metode mot øyekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/ny-metode-mot-oyekreftNy metode mot øyekreft09.03.2018 09:41:00Bedre behandling for barn med øyekreft, glukosemåling og tre legemidler sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder. Les beslutningene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-9-mars-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 201809.03.2018 09:15:02Seks metoder ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.
Forslag om regelverk for å styrke samarbeidet om metodevurdering i EUhttps://nyemetoder.no/nyheter/forslag-om-regelverk-for-a-styrke-samarbeidet-om-metodevurdering-i-euForslag om regelverk for å styrke samarbeidet om metodevurdering i EU02.03.2018 13:46:00EU-kommisjonens forslag dekker både legemiddelfeltet og medisinsk utstyr.
Fire metoder vurderthttps://nyemetoder.no/nyheter/fire-metoder-vurdertFire metoder vurdert26.02.2018 12:02:27Beslutningsforum for nye metoder har vurdert fire metoder: Petø-metoden for behandling av barn og unge med hjerneskade og tre legemidler til blærekreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bløtvevskreft. Les beslutningene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-februar-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 201826.02.2018 11:54:24Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Kriterier for behandling med Spinrazahttps://nyemetoder.no/nyheter/kriterier-for-behandling-med-spinrazaKriterier for behandling med Spinraza22.02.2018 11:25:47Kriteriene for å kunne starte behandling med legemiddelet nusinersen (Spinraza) finner du her.
Bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse - Retningslinje for legemidler på listehttps://nyemetoder.no/nyheter/bruk-av-nye-legemidler-for-markedsforingstillatelse-retningslinje-for-legemidler-pa-listeBruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse - Retningslinje for legemidler på liste20.02.2018 16:16:00Beslutningsforum har bestemt at legemidler uten markedsføringstillatelse, som er oppført på en nyopprettet liste, skal brukes av sykehusene i tråd med retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse.
Sier ja til Spinrazahttps://nyemetoder.no/nyheter/sier-ja-til-spinrazaSier ja til Spinraza12.02.2018 09:44:00Beslutningsforum for nye metoder sier ja til legemiddelet nusinersen (Spinraza). Aktuelle barn med den alvorlige muskelsykdommen spinal muskelatrofi kan nå få behandling i offentlige sykehus.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. februar 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-12-februar-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. februar 201812.02.2018 09:40:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Guidance criteria for management of medical devices https://nyemetoder.no/nyheter/guidance-criteria-for-management-of-medical-devices-Guidance criteria for management of medical devices 08.02.2018 13:00:00Guidance criteria for management of medical devices in the National System for Managed Introduction of New Health Technologies within the Specialist Health Service in Norway (Nye metoder) is now available also in English.
Beslutninger om åtte legemidler - og status for Spinrazahttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutninger-om-atte-legemidler-og-status-for-spinrazaBeslutninger om åtte legemidler - og status for Spinraza02.02.2018 10:29:00Ni legemidler sto på saklista i møtet i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 2018. Les beslutningene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-2-februar-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 201802.02.2018 10:11:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Sekretariatet for Nye metoder i Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2018 - Slik når du oss.https://nyemetoder.no/nyheter/sekretariatet-for-nye-metoder-i-helse-sor-ost-rhf-fra-1-januar-2018-slik-nar-du-ossSekretariatet for Nye metoder i Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2018 - Slik når du oss.21.12.2017 09:00:00Her finner du kontaktopplysninger som gjelder fra årsskiftet. Arbeidsfeltet for sekretariatet blir ikke endret som følge av flyttingen, det er kun plasseringen som er ny.
Spørsmål og svar om overføringer fra blåresept til h-resept 1. januar 2018https://nyemetoder.no/nyheter/sporsmal-og-svar-om-overforinger-fra-blaresept-til-h-resept-1-januar-2018Spørsmål og svar om overføringer fra blåresept til h-resept 1. januar 201820.12.2017 13:00:00Finansieringsansvaret for legemidler mot HIV, Hepatitt B og C og alvorlig astma overføres fra folketrygden til RHF fra 01.01.2018. Her finner du samlet informasjon fra Helsedirektoratet og RHFene på hva som gjelder i forbindelse med disse overføringene.
Innfører ikke tre kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-ikke-tre-kreftlegemidlerInnfører ikke tre kreftlegemidler18.12.2017 11:11:44Tre legemidler til behandling av benmargskreft, bukspyttkjertelkreft og kreft i magesekk innføres ikke.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. desember 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-18-desember-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. desember 201718.12.2017 10:04:29Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.