Logo for print

Hovedmeny

 

 

Fem av sju behandlinger innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-av-sju-behandlinger-innforesFem av sju behandlinger innføres20.11.2017 14:27:00Beslutningsforum har vurdert sju behandlinger og sagt ja til fem. Ett legemiddel fikk nei og et annet blir innført om prisen går ned.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. november 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-20-november-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. november 201720.11.2017 14:03:40Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Leverandører etterspørres - Prosigna (PAM50 ROR) og tilsvarende testerhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-prosigna-pam50-ror-og-tilsvarende-testerLeverandører etterspørres - Prosigna (PAM50 ROR) og tilsvarende tester31.10.2017 12:10:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for Prosigna test (PAM50 ROR) der det trolig kan være flere leverandører av tilsvarende tester. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.
Fem legemidler vurdert - fire ja og ett neihttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-legemidler-vurdert-fire-ja-og-ett-neiFem legemidler vurdert - fire ja og ett nei23.10.2017 10:32:00Legemidler til benmargskreft, nyrecellekarsinom, bukspyttkjertelkreft og hepatitt C er vurdert i Beslutningsforum for nye metoder.
Den vanskeligste saken vi noen gang har behandlethttps://nyemetoder.no/nyheter/den-vanskeligste-saken-vi-noen-gang-har-behandletDen vanskeligste saken vi noen gang har behandlet23.10.2017 10:10:00-Legemiddelet til behandling av den svært alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) er den vanskeligste vi noen sinne har behandlet i Beslutningsforum for nye metoder, sier leder Lars Vorland.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-oktober-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. oktober 201723.10.2017 10:01:41Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Fem beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-beslutninger-fra-beslutningsforumFem beslutninger fra Beslutningsforum25.09.2017 08:15:00Beslutningsforum for nye metoder har blant annet besluttet at screeningsprogrammet for nyfødte kan utvides med to nye tester. Testene redder liv. Les om denne og fire andre beslutninger.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-september-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. september 201725.09.2017 08:11:52Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. august 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-august-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. august 201724.08.2017 06:49:02Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Fire nye legemidler innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/fire-nye-legemidler-innforesFire nye legemidler innføres21.08.2017 08:44:14Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at nye legemidler til behandling av prostatakreft, benmargskreft og tykktarms- og endetarmskreft, kan innføres i spesialisthelsetjenesten. I tillegg innføres et legemiddel til blødere.
Endelig ja til brystkreftmedisinhttps://nyemetoder.no/nyheter/endelig-ja-til-brystkreftmedisinEndelig ja til brystkreftmedisin15.08.2017 06:26:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling.
Sekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHFhttps://nyemetoder.no/nyheter/sekretariatet-for-nye-metoder-flyttes-til-helse-sor-ost-rhfSekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHF06.07.2017 07:42:00Helse- og omsorgsdepartementet har den 23. juni d.å. fattet politisk beslutning om flytting av sekretariatet for Nye metoder.
Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plasshttps://nyemetoder.no/nyheter/veiledende-kriterier-for-handtering-av-medisinsk-utstyr-pa-plassVeiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plass30.06.2017 09:49:00Aktørene i og utenfor systemet har samarbeidet om å formulere veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder i et dokument. Erfaringene ved bruken vil bli evaluert etter en tids bruk.
Møte i Referansegruppen til Nye metoder 31. mai 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-referansegruppen-til-nye-metoder-31-mai-2017Møte i Referansegruppen til Nye metoder 31. mai 201727.06.2017 06:00:00Referansegruppen til Nye metoder er bredt sammensatt. På sist møte var hovedtema fremtidige fokusområder. Referatet fra møtet er nå publisert.
Tre nye legemidler innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/tre-nye-legemidler-innforesTre nye legemidler innføres23.06.2017 07:42:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk tre nye legemidler. Ett legemiddel fikk nei.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. juni 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-juni-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. juni 201723.06.2017 07:27:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Innfører ikke habiliteringsprogramhttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-ikke-habiliteringsprogramInnfører ikke habiliteringsprogram12.06.2017 12:26:00Sykehusene kan ikke innføre fire utenlandske intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. juni 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-9-juni-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. juni 201712.06.2017 06:59:00Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll. Kreftlegemidler og habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade var på sakslista til møtet.
Ja og nei til kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-og-nei-til-kreftlegemidlerJa og nei til kreftlegemidler09.06.2017 12:07:00Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk legemidler til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).
Leverandører etterspørres – påminnelse!https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-paminnelseLeverandører etterspørres – påminnelse!02.06.2017 10:16:25Nye metoder ønsker kontakt med leverandører av 10 metoder som ikke er legemidler. Leverandørene bes ta kontakt for uforpliktende dialog og evt. veiledning om innsending av dokumentasjon.