Logo for print

Hovedmeny

 

 

Ja til Alektinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-alektinib-alecensaJa til Alektinib (Alecensa)25.06.2018 16:00:00Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-juni-2018Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 201819.06.2018 22:00:00​Ett legemiddel ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.
Kronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftethttps://nyemetoder.no/nyheter/kronikk-om-mini-metodevurdering-i-tidsskriftetKronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftet12.06.2018 12:58:00Tidsskriftet har nylig publisert en kronikk fra Folkehelseinstituttet med tittelen: Tryggere innføring av nye metoder.
Fire nei og ett ja til kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/fire-nei-og-ett-ja-til-kreftlegemidlerFire nei og ett ja til kreftlegemidler11.06.2018 09:00:00Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 11. juni 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-11-juni-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 11. juni 201805.06.2018 06:00:00Seks metoder og legemidler ble vurdert på møtet. Se sakslisten
Åtte beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/atte-beslutninger-fra-beslutningsforumÅtte beslutninger fra Beslutningsforum14.05.2018 09:30:00Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-14-mai-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 201807.05.2018 12:15:00Åtte nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten
Beslutningsforum får ny lederhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-far-ny-lederBeslutningsforum får ny leder23.04.2018 10:00:00Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for metoder. Han overtar som leder etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-april-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 201823.04.2018 09:00:00Fem nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten.
Fem nye beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-nye-beslutninger-fra-beslutningsforumFem nye beslutninger fra Beslutningsforum23.04.2018 09:00:00Les beslutninger for legemidler til multippel sklerose, brystkreft, hemofili og lungekreft.
Sak fra sivilombudsmannen - spørsmål vedrørende klageadgang på beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/sak-fra-sivilombudsmannen-sporsmal-vedrorende-klageadgang-pa-beslutninger-fra-beslutningsforumSak fra sivilombudsmannen - spørsmål vedrørende klageadgang på beslutninger fra Beslutningsforum19.04.2018 08:57:00Sivilombudsmannen har, på eget tiltak, tatt opp spørsmål om det er klageadgang på avgjørelser fattet av Beslutningsforum for nye metoder.
Årsrapporter for 2017https://nyemetoder.no/nyheter/arsrapporter-for-2017Årsrapporter for 201721.03.2018 15:01:20Foreligger nå for både Bestillerforum RHF og Beslutningsforum for nye metoder
Erfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/erfaringsutveksling-mellom-nt-radet-og-nye-metoderErfaringsutveksling mellom NT-rådet og Nye metoder19.03.2018 10:09:06Sverige og Norge har etablert systemer som ligner på hverandre for introduksjon av legemidler og andre helseteknologier. Det er nyttig å bli bedre kjent og utveksle erfaringer, med sikte på å kunne samarbeide tettere fremover.
Ny metode mot øyekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/ny-metode-mot-oyekreftNy metode mot øyekreft09.03.2018 09:41:00Bedre behandling for barn med øyekreft, glukosemåling og tre legemidler sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder. Les beslutningene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-9-mars-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 9. mars 201809.03.2018 09:15:02Seks metoder ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.
Forslag om regelverk for å styrke samarbeidet om metodevurdering i EUhttps://nyemetoder.no/nyheter/forslag-om-regelverk-for-a-styrke-samarbeidet-om-metodevurdering-i-euForslag om regelverk for å styrke samarbeidet om metodevurdering i EU02.03.2018 13:46:00EU-kommisjonens forslag dekker både legemiddelfeltet og medisinsk utstyr.
Fire metoder vurderthttps://nyemetoder.no/nyheter/fire-metoder-vurdertFire metoder vurdert26.02.2018 12:02:27Beslutningsforum for nye metoder har vurdert fire metoder: Petø-metoden for behandling av barn og unge med hjerneskade og tre legemidler til blærekreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bløtvevskreft. Les beslutningene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-februar-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 201826.02.2018 11:54:24Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Kriterier for behandling med Spinrazahttps://nyemetoder.no/nyheter/kriterier-for-behandling-med-spinrazaKriterier for behandling med Spinraza22.02.2018 11:25:47Kriteriene for å kunne starte behandling med legemiddelet nusinersen (Spinraza) finner du her.
Bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse - Retningslinje for legemidler på listehttps://nyemetoder.no/nyheter/bruk-av-nye-legemidler-for-markedsforingstillatelse-retningslinje-for-legemidler-pa-listeBruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse - Retningslinje for legemidler på liste20.02.2018 16:16:00Beslutningsforum har bestemt at legemidler uten markedsføringstillatelse, som er oppført på en nyopprettet liste, skal brukes av sykehusene i tråd med retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse.