Logo for print

Hovedmeny

 

 

Beslutningsforum 26. september: Åtte nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-26-september-atte-nye-metoder-innforesBeslutningsforum 26. september: Åtte nye metoder innføres25.09.2022 22:00:00Tolv saker var oppe til vurdering i dagens Beslutningsforum – blant annet biopsiprosedyrer ved prostatakreft og brystkreftmedisinen Tukysa. Totalt blir åtte nye metoder og legemidler innført, mens i fire av sakene ble konklusjonen at de ikke innføres.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. september 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-september-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. september 202223.09.2022 13:01:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet 12 saker, som inkluderte 15 metoder på dagens møte som ble avholdt digitalt. I tillegg ble det behandlet sak om opprettelse av referansegrupper for nye metoder. Protokollen er publisert.
Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 4https://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-inviterer-til-webinar-for-pasientorganisasjoner-del-4Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 419.09.2022 13:13:06Metodevurderinger av legemidler i Nye metoder - Fjerde del i en webinarserie fra Nye metoder.
Bestillerforum 29. august 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-29-august-2022Bestillerforum 29. august 202201.09.2022 07:52:22Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 29. august: Ja til Blenrep og syv andre legemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-29-august-ja-til-blenrep-og-syv-andre-legemidlerBeslutningsforum 29. august: Ja til Blenrep og syv andre legemidler29.08.2022 09:00:0014 metoder var oppe til vurdering i Beslutningsforum 29. august. Der ble det blant annet et ja til legemiddelet belantamabmafodotin (Blenrep), en medisin for benmargskreft. Totalt ble det ja til åtte legemidler og nei til seks.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. august 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-29-august-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 29. august 202228.08.2022 16:00:00Fjorten metoder ble behandlet på møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 08:30-10:00. I tillegg inneholdt sakslisten to metoder med presisering av tidligere beslutning. Protokollen er publisert.
Sommeren 2022https://nyemetoder.no/nyheter/sommeren-2022Sommeren 202224.06.2022 11:26:00Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2022.
Bestillerforum 20. juni 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-20-juni-2022Bestillerforum 20. juni 202223.06.2022 10:12:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Beslutningsforum 20. juni - Ja til Vyndaqel og 22 legemidler for sjeldne sykdommerhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-20-juni-ja-til-vyndaqel-og-22-legemidler-for-sjeldne-sykdommerBeslutningsforum 20. juni - Ja til Vyndaqel og 22 legemidler for sjeldne sykdommer20.06.2022 08:47:00Ni metoder var til vurdering i Beslutningsforum 20. juni. Det ble blant annet et ja til hjertemedisinen tafamidis (Vyndaqel). I tillegg ble 22 legemidler for sjeldne sykdommer, hvor finansieringsansvaret er overført fra folketrygden, besluttet innført.
Beslutningsforum: Avtaleverk for avanserte terapier er klarthttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-avtaleverk-for-avanserte-terapier-er-klartBeslutningsforum: Avtaleverk for avanserte terapier er klart20.06.2022 08:44:00Beslutningsforum har mandag 20. juni tatt stilling til et avtaleverk for legemidler til gen- og celleterapier. Dette skal gjelde for avtalene om gen- og celleterapier som blir behandlet i Nye metoder framover.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. juni 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-20-juni-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. juni 202219.06.2022 18:31:00Ni metoder ble behandlet på møtet som ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen kl. 09:00-10:30. Det ble også fattes beslutning om 22 legemidler til sjeldne sykdommer som er overført fra folketrygden til RHF-finansiering.
Bestillerforum 23. mai 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-23-mai-2022Bestillerforum 23. mai 202225.05.2022 13:03:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. mai 2022https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-mai-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. mai 202223.05.2022 10:50:00Ni saker ble vurdert i møtet som ble avholdt på Teams kl. 13:00-14:00. Protokollen er publisert
Videreutvikling av Nye metoder etter evalueringenhttps://nyemetoder.no/nyheter/videreutvikling-av-nye-metoder-etter-evalueringenVidereutvikling av Nye metoder etter evalueringen19.05.2022 09:46:00Læring, utvikling og forbedring er helt sentralt for Nye metoder og Beslutningsforum, i likhet med resten av helsetjenesten. Nå følges evalueringen og de oppdragene som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet opp.
Nye medisiner skal innføres raskerehttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-medisiner-skal-innfores-raskereNye medisiner skal innføres raskere13.05.2022 06:43:00Rask tilgang til nye medisiner er viktig for at pasienter skal få god behandling. Bruker Norge lengre tid på å ta i bruk nye medisiner enn Sverige, Danmark og England? Svaret er nei.
Bestillerforum 25. april 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-25-april-2022Bestillerforum 25. april 202227.04.2022 13:52:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert
Enige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrosehttps://nyemetoder.no/nyheter/enige-om-kaftrio-innforer-legemidler-for-pasienter-med-cystisk-fibroseEnige om Kaftrio: Innfører legemidler for pasienter med cystisk fibrose25.04.2022 07:43:09Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre legemidler til behandling av cystisk fibrose, som blant annet omfatter Kaftrio. Det ble klart i dagens møte i Beslutningsforum.
Beslutningsforum for nye metoder 25. april 2022https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-25-april-2022Beslutningsforum for nye metoder 25. april 202224.04.2022 22:00:00Syv saker ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 08:30-10:00. Protokollen er publisert.
Beslutningsforum: Ja til 65 nye metoder i 2021https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-ja-til-65-nye-metoder-i-2021Beslutningsforum: Ja til 65 nye metoder i 202119.04.2022 13:19:43Beslutningsforum sa ja til at 65 nye metoder eller legemidler ble innført i norske sykehus i 2021. Totalt vurderte Beslutningsforum 106 metoder i fjor.
De nordiske landene samarbeider om avanserte terapierhttps://nyemetoder.no/nyheter/de-nordiske-landene-samarbeider-om-avanserte-terapierDe nordiske landene samarbeider om avanserte terapier03.04.2022 22:00:00Danmark, Sverige og Norge har startet et samarbeid om standardvilkår for avanserte terapier. Målet er blant annet å bidra til raskere tilgang for pasienter til denne type behandling.