Logo for print

Hovedmeny

 

 

Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi https://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-migs-kirurgi-Leverandører etterspørres - MIGS-kirurgi 18.10.2018 08:00:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om metodevurdering for MIGS-kirurgi der det kan være flere leverandører av metoden. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-oktober-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. oktober 201816.10.2018 07:00:00Ti metoder skal vurderes i dette møtet. Se sakslista for oversikt.
Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behovhttps://nyemetoder.no/nyheter/enhetspriser-for-helsepersonell-med-tjenstlig-behovEnhetspriser for helsepersonell med tjenstlig behov26.09.2018 13:00:00Rapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler og videre arbeid med prinsipper for rutine for prisinformasjon, har vært ute til høring og er ferdig behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF).
Betinget ja til behandling av alvorlig eosinofil astma.https://nyemetoder.no/nyheter/betinget-ja-til-behandling-av-alvorlig-eosinofil-astmaBetinget ja til behandling av alvorlig eosinofil astma.24.09.2018 10:00:00Åtte ulike metoder ble besluttet i dagens møte i Beslutningsforum. En metode fikk betinget ja og sju andre metoder fikk nei.
Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriserhttps://nyemetoder.no/nyheter/norge-og-danmark-inngar-avtale-om-felles-forhandlinger-om-legemiddelpriserNorge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser19.09.2018 07:25:29Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september i 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-september-i-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. september i 201817.09.2018 08:00:00Åtte metoder og legemidler ble vurdert i møtet. Se sakslista.
Leverandører etterspørres – Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel) og tilsvarende metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-nedbrytbare-beskyttere-av-polyetylenglykol-spaceoar-hydrogel-og-tilsvarende-metoderLeverandører etterspørres – Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel) og tilsvarende metoder03.09.2018 07:00:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for «Nedbrytbare beskyttere av polyetylenglykol (SpaceOAR Hydrogel)». Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.
Sju ja og sju nei fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/sju-ja-og-sju-nei-fra-beslutningsforumSju ja og sju nei fra Beslutningsforum27.08.2018 09:00:00Mange ulike metoder var oppe til beslutning i dagens møte i Beslutningsforum for nye metoder
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. august 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-august-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. august 201822.08.2018 18:00:0014 metoder og legemidler ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.
Ja til Alektinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-alektinib-alecensaJa til Alektinib (Alecensa)25.06.2018 16:00:00Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-juni-2018Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 201819.06.2018 22:00:00​Ett legemiddel ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.
Kronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftethttps://nyemetoder.no/nyheter/kronikk-om-mini-metodevurdering-i-tidsskriftetKronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftet12.06.2018 12:58:00Tidsskriftet har nylig publisert en kronikk fra Folkehelseinstituttet med tittelen: Tryggere innføring av nye metoder.
Fire nei og ett ja til kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/fire-nei-og-ett-ja-til-kreftlegemidlerFire nei og ett ja til kreftlegemidler11.06.2018 09:00:00Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 11. juni 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-11-juni-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 11. juni 201805.06.2018 06:00:00Seks metoder og legemidler ble vurdert på møtet. Se sakslisten
Åtte beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/atte-beslutninger-fra-beslutningsforumÅtte beslutninger fra Beslutningsforum14.05.2018 09:30:00Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-14-mai-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mai 201807.05.2018 12:15:00Åtte nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten
Beslutningsforum får ny lederhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-far-ny-lederBeslutningsforum får ny leder23.04.2018 10:00:00Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for metoder. Han overtar som leder etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-april-2018Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. april 201823.04.2018 09:00:00Fem nye beslutninger ble tatt av Beslutningsforum for nye metoder. Se sakslisten.
Fem nye beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-nye-beslutninger-fra-beslutningsforumFem nye beslutninger fra Beslutningsforum23.04.2018 09:00:00Les beslutninger for legemidler til multippel sklerose, brystkreft, hemofili og lungekreft.
Sak fra sivilombudsmannen - spørsmål vedrørende klageadgang på beslutninger fra Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/nyheter/sak-fra-sivilombudsmannen-sporsmal-vedrorende-klageadgang-pa-beslutninger-fra-beslutningsforumSak fra sivilombudsmannen - spørsmål vedrørende klageadgang på beslutninger fra Beslutningsforum19.04.2018 08:57:00Sivilombudsmannen har, på eget tiltak, tatt opp spørsmål om det er klageadgang på avgjørelser fattet av Beslutningsforum for nye metoder.