Logo for print

Hovedmeny

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. november 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-november-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. november 202017.11.2020 10:00:00Fem metoder ble vurdert i møtet. Protokollen er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. oktober 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-oktober-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. oktober 202019.10.2020 10:09:00Seks metoder fikk beslutning i dette møtet. Protokollen er publisert.
Brukerrepresentant på plass i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/nyheter/brukerrepresentant-pa-plass-i-bestillerforum-rhfBrukerrepresentant på plass i Bestillerforum RHF21.09.2020 15:26:00Brukerrepresentanten Øystein Kydland deltok i dag i sitt første møte i Bestillerforum RHF.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. september 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-september-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. september 202014.09.2020 22:00:00Seks metoder fikk beslutning i dette møtet. Protokollen er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. august 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-31-august-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. august 202025.08.2020 13:00:00Syv nye metoder ble vurdert i dette møtet. Protokollen er publisert.
Sommeren 2020https://nyemetoder.no/nyheter/sommeren-2020Sommeren 202029.06.2020 13:00:00Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2020.
Beslutningsforum innfører rammeverk for prisavtalerhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-innforer-rammeverk-for-prisavtalerBeslutningsforum innfører rammeverk for prisavtaler24.06.2020 09:00:00Beslutningsforum for nye metoder besluttet 22. juni 2020 at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler
Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelserhttps://nyemetoder.no/nyheter/retningslinjer-for-innforing-av-nye-indikasjoner-og-nye-legemidler-i-spesialisthelsetjenesten-i-sammenheng-med-anskaffelserRetningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser23.06.2020 14:00:00Beslutningsforum for nye metoder besluttet 22. juni 2020 nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.
Innfører en ny type protesehttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-en-ny-type-proteseInnfører en ny type protese22.06.2020 11:15:00Beslutningsforum for nye metoder innfører metoden benforankret ekstremitetsprotese til pasienter som ikke kan bruke konvensjonell protese. I alt ble fem nye metoder besluttet i møtet mandag 22. juni i tillegg til to andre saker.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. juni 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-juni-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. juni 202015.06.2020 12:35:37Seks nye metoder og to andre saker skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Nye legemidler til kreftbehandlinghttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-legemidler-til-kreftbehandlingNye legemidler til kreftbehandling25.05.2020 10:31:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av ovarialkreft og myelomatose. I tillegg til veiledende kriterier for følgeplager og hovedtilstand ble i alt fem nye metoder besluttet i møtet mandag 25. mai.
De nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapihttps://nyemetoder.no/nyheter/de-nordiske-landene-inviterer-til-felles-forhandling-for-genterapiDe nordiske landene inviterer til felles forhandling for genterapi19.05.2020 10:00:00Genterapien betaglobin (Zynteglo) blir det første legemiddelet, hvor det inviteres til felles forhandling mellom de nordiske landene. Målet er å oppnå rask og lik tilgang for pasienter til legemiddelet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. mai 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-mai-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. mai 202018.05.2020 12:38:00Fem nye metoder og to andre saker skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Evaluering Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/evaluering-nye-metoderEvaluering Nye metoder14.05.2020 12:00:00Nye metoder er et system som skal sikre pasienter likeverdig tilgang på nye metoder uavhengig av bosted og økonomi. Nå skal systemet evalueres og forbedres, og oppdraget settes ut på anbud.
Behov for strategi for videreutvikling av mini-metodevurderinghttps://nyemetoder.no/nyheter/behov-for-strategi-for-videreutvikling-av-mini-metodevurderingBehov for strategi for videreutvikling av mini-metodevurdering30.04.2020 12:00:00Bestillerforum RHF fikk i møte 27. april 2020 presentert en rapport om erfaringene med mini-metodevurdering i spesialisthelsetjenesten i Norge siden innføringen i 2013, som ledd i etableringen av systemet Nye metoder.
Innfører tre nye legemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-tre-nye-legemidlerInnfører tre nye legemidler27.04.2020 11:20:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokker/eggleder/bukhinne, og hemofili A. I alt ble fire nye metoder besluttet i møtet mandag 27. april.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. april 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-april-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. april 202021.04.2020 10:53:00Fem metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Metodevurdering om organdonasjon - utsatt høringsfrist til 15. septemberhttps://nyemetoder.no/nyheter/metodevurdering-om-organdonasjon-utsatt-horingsfrist-til-15-septemberMetodevurdering om organdonasjon - utsatt høringsfrist til 15. september08.04.2020 08:00:00Fullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes" er lagt ut til åpen høring. Høringsfristen er 15. september 2020.
Innfører legemiddel mot brystkreft og lungekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-legemiddel-mot-brystkreft-og-lungekreftInnfører legemiddel mot brystkreft og lungekreft30.03.2020 10:00:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av brystkreft og lungekreft. I alt ble seks nye metoder besluttet i møtet mandag 30. mars.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-30-mars-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 202023.03.2020 12:36:00Sju metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.