Logo for print

Hovedmeny

 

 

Ja til legemiddel mot atopisk dermatitthttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-legemiddel-mot-atopisk-dermatittJa til legemiddel mot atopisk dermatitt24.02.2020 10:44:00Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalt atopisk eksem, for både voksne og barn. Det ble besluttet på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar. Totalt ble fem nye metoder besluttet i dette møtet.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. februar 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-februar-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. februar 202017.02.2020 11:22:00Fem metoder skal vurderes i dette møtet, i tillegg til årsoppsummering for 2019. Se under for oversikt.
Innspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?https://nyemetoder.no/nyheter/innspill-til-utforming-av-kommende-evaluering-av-nye-metoderInnspill til utforming av kommende evaluering av Nye metoder?17.02.2020 10:34:00Etter at Stortinget ba om en evaluering for å videreutvikle og forbedre Nye metoder, skal det nå gjennomføres et forberedende arbeid. Alle har anledning til å komme med innspill innen fristen den 15. mars 2020.
Høring - metodevurdering om organdonasjon https://nyemetoder.no/nyheter/horing-metodevurdering-om-organdonasjon-Høring - metodevurdering om organdonasjon 05.02.2020 11:00:00Fullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes" er lagt ut til åpen høring. Høringsfristen er 15. april 2020.
Metodevurdering legges ut til høringhttps://nyemetoder.no/nyheter/metodevurdering-legges-ut-til-horingMetodevurdering legges ut til høring27.01.2020 12:39:00Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderingen om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut til åpen høring. I tillegg sies det ja til kombinasjonslegemidler til behandling av nyrekreft.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 27. januarhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-27-januarMøte i Beslutningsforum for nye metoder 27. januar20.01.2020 11:00:00Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Lovfesting av prioriteringskriteriene og systemhttps://nyemetoder.no/nyheter/lovfesting-av-prioriteringskriteriene-og-systemLovfesting av prioriteringskriteriene og system19.12.2019 11:54:00Stortinget har i desember vedtatt å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Samtidig blir prioriteringskriteriene tatt inn i lovverket.
Metodevurdering på organdonasjon er ferdigstilt.https://nyemetoder.no/nyheter/metodevurdering-pa-organdonasjon-er-ferdigstiltMetodevurdering på organdonasjon er ferdigstilt.17.12.2019 14:32:00Folkehelseinstituttet har ferdigstilt en fullstendig metodevurdering om organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes.
Ja til to nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-to-nye-metoderJa til to nye metoder16.12.2019 09:52:00Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metoder for henholdsvis kreft i skjoldbruskkjertel og benmarg. Sak om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, ble trukket fra saklisten og kommer opp på nytt neste år.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. desember 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-16-desember-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 16. desember 201909.12.2019 13:10:50Tre metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Ja til seks nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-seks-nye-metoderJa til seks nye metoder18.11.2019 10:48:57Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metoder inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorlig astma. Totalt ble ni metoder besluttet i møtet den 18. november.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. november 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-18-november-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 18. november 201911.11.2019 12:59:00Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Kommunikasjonsstrategi Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/kommunikasjonsstrategi-nye-metoderKommunikasjonsstrategi Nye metoder24.10.2019 12:09:00Beslutningsforum for nye metoder har besluttet kommunikasjonsstrategi for Nye metoder som gjelder for alle aktørene i systemet. Strategien skal bidra til god og åpen kommunikasjon i alle faser av saksbehandlingen.
Innfører genprofiltest for brystkrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-genprofiltest-for-brystkreftInnfører genprofiltest for brystkreft21.10.2019 09:15:00En genprofiltest for å forhindre unødvendig behandling av brystkreft ble besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til behandling av brystkreft, Wilsons sykdom, myelogen leukemi, systemisk mastocytose og lungekreft fikk også ja.
Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?https://nyemetoder.no/nyheter/innforing-av-nye-metoder-i-sykehus-er-mini-metodevurdering-nyttigInnføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?16.10.2019 11:58:0025. november 2019 arrangeres en workshop om mini-metodevurdering for ansatte i helseforetakene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktoberhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-oktoberMøte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktober14.10.2019 09:40:01Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Stort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/stort-engasjement-pa-seminaret-brukerstemmen-i-nye-metoderStort engasjement på seminaret Brukerstemmen i Nye metoder26.09.2019 22:00:00Torsdag 26. september var pasientorganisasjoner og sentrale aktører i systemet Nye metoder samlet til informasjons- og dialogmøte om brukerstemmen i Nye metoder.
Ni nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/ni-nye-metoder-innforesNi nye metoder innføres23.09.2019 16:00:00Beslutningsforum for nye metoder sa i dag ja til legemidler til behandling av føflekkreft, opioidavhengighet, brystkreft, ulcerøs kolitt, binyrebarksvikt, hypofosfatemi, plakkpsoriasis, leukemi og eosinofil øsofagitt.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. september 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-23-september-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 23. september 201916.09.2019 11:27:59Elleve metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Brukerstemmen i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/brukerstemmen-i-nye-metoderBrukerstemmen i Nye metoder30.08.2019 11:26:00Seminar for pasientorganisasjoner 26. september kl. 10-14. Hvilke muligheter for brukermedvirkning finnes i dag? Hvordan kan vi bli bedre på å høre brukerens stemme?