Logo for print

Hovedmeny

 

 

Bestillerforum 22. mai 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-22-mai-2023Bestillerforum 22. mai 202325.05.2023 07:18:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 22. mai: Innfører to nye legemidler for pasienter med lungekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-22-mai-innforer-to-nye-legemidler-for-pasienter-med-lungekreftBeslutningsforum 22. mai: Innfører to nye legemidler for pasienter med lungekreft21.05.2023 22:00:00Beslutningsforum besluttet at både dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon, og pralsetinib (Gavreto) kan brukes i norske sykehus til pasienter med ikke-småcellet lungekreft. I alt ble det tatt opp 24 saker (20 legemidler).
Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 2023https://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-for-nye-metoder-22-mai-2023Beslutningsforum for nye metoder 22. mai 202318.05.2023 22:00:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet 15 metoder på møtet 22. mai. I tillegg til en samlesak som gjelder en gjennomgang av ni legemidler til behandling av sjeldne sykdommer som tidligere var finansiert over folketrygden. Protokollen er publisert
Bestillerforum 24. april 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-24-april-2023Bestillerforum 24. april 202328.04.2023 12:05:05Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 24. april: Innfører ny medisin til 400 pasienter med alvorlig lungesykdomhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-24-april-innforer-ny-medisin-til-400-pasienter-med-alvorlig-lungesykdomBeslutningsforum 24. april: Innfører ny medisin til 400 pasienter med alvorlig lungesykdom24.04.2023 09:00:00Nintedanib (Ofev) innføres til pasienter med lungefibrose. Det er ett av i alt seks nye legemidler som kan tas i bruk i norske sykehus etter det månedlige Beslutningsforumsmøte i dag. Samtidig er det seks legemidler som ikke innføres.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. april 2023https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-24-april-2023Møte i Beslutningsforum for nye metoder 24. april 202323.04.2023 08:44:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet 12 metoder på møtet 24. april. Møtet ble avholdt på Teams kl. 09:45 - 11:15. Protokollen er publisert.
Raskere saksbehandling: Ny måte å melde inn legemidler til Nye metoderhttps://nyemetoder.no/nyheter/raskere-saksbehandling-ny-mate-a-melde-inn-legemidler-til-nye-metoderRaskere saksbehandling: Ny måte å melde inn legemidler til Nye metoder13.04.2023 06:48:00Fra våren 2023 skal leverandører melde inn nye legemidler ved å sende inn en såkalt anmodning om vurdering til Nye metoder. Målet er raskere saksbehandling av legemidler, som er et av flere satsingsområder i videreutviklingen av Nye metoder.
Beslutningsforum 11. april: Spinraza til voksne med SMA innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-11-april-spinraza-til-voksne-med-sma-innforesBeslutningsforum 11. april: Spinraza til voksne med SMA innføres10.04.2023 22:00:00I et ekstraordinært møte i Beslutningsforum i dag ble det bestemt at nusinersen (Spinraza), som er et legemiddel til behandling av spinal muskelatrofi (SMA), kan brukes til voksne pasienter i norske sykehus fra 15. mai.
Informasjonsmøte for leverandørerhttps://nyemetoder.no/nyheter/informasjonsmote-for-leverandorerInformasjonsmøte for leverandører02.04.2023 22:00:00Nye metoder og legemiddelindustriforeningen (LMI) arrangerer informasjonsmøte for leverandører om overgang til anmodning om vurdering av legemidler i Nye metoder
Ekstramøte i Beslutningsforum for nye metoder 11. april 2023https://nyemetoder.no/nyheter/ekstramote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-11-april-2023Ekstramøte i Beslutningsforum for nye metoder 11. april 202302.04.2023 22:00:00Beslutningsforum for nye metoder har hatt ekstramøte 11. april. Møtet ble avholdt på Teams kl. 08:00-08:30. Protokollen er publisert.
Bestillerforum 20. mars 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-20-mars-2023Bestillerforum 20. mars 202324.03.2023 07:22:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 2022https://nyemetoder.no/nyheter/innforing-av-nye-legemidler-slik-var-tidsbruken-i-2022Innføring av nye legemidler: Slik var tidsbruken i 202213.03.2023 17:16:00Aktørene i Nye metoder jobber for at pasienter i Norge skal få trygge og effektive legemidler så tidlig som mulig. Nå er nye tall fra 2022 klare, som viser hvordan tida brukes før et legemiddel kommer opp i Beslutningsforum.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. mars 2023https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-13-mars-2023Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. mars 202312.03.2023 18:17:00Beslutningsforum for nye metoder behandlet syv metoder på møtet 13. mars. Møtet ble avholdt på Teams kl. 16:30 - 18:00. Protokollen er publisert.
Status for nusinersen (Spinraza)https://nyemetoder.no/nyheter/status-for-nusinersen-spinrazaStatus for nusinersen (Spinraza)06.03.2023 23:00:00Aktørene i Nye metoder-systemet jobber for å få nusinersen (Spinraza), som er et legemiddel til behandling av spinal muskelatrofi (SMA) hos voksne pasienter, opp i Beslutningsforum så raskt det lar seg gjøre.
Beslutningsforum: MS-medisinen Kesimpta innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-ms-medisinen-kesimpta-innforesBeslutningsforum: MS-medisinen Kesimpta innføres19.02.2023 23:00:00Det er nå klart at Ofatumumab (Kesimpta), en medisin til behandling av voksne med multippel sklerose (MS), innføres fra 1. april 2023. Medikamentet kan brukes når annet, rimeligere anti-CD20 antistoff er vurdert uegnet
Bestillerforum 13. februar 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-13-februar-2023Bestillerforum 13. februar 202316.02.2023 09:26:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 13. februar: Konseptgodkjenning for midlertidig innføring av kreftlegemiddelhttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-13-februar-konseptgodkjenning-for-midlertidig-innforing-av-kreftlegemiddelBeslutningsforum 13. februar: Konseptgodkjenning for midlertidig innføring av kreftlegemiddel13.02.2023 16:22:00Fire saker var oppe i Beslutningsforums februarmøte. En av dem handlet om muligheten for midlertidig innføring av legemiddelet Rybrevant for lungekreftbehandlig.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. februar 2023https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-13-februar-2023Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. februar 202312.02.2023 23:00:00Beslutningsforum for nye metoder har behandlet fire saker på møtet 13. februar. Møtet ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 16:30 - 17:30. Protokollen er publisert.
Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 5https://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-inviterer-til-webinar-for-pasientorganisasjoner-del-5Nye metoder inviterer til webinar for pasientorganisasjoner – del 531.01.2023 13:46:00Prisforhandlinger og anbud. Femte del i en webinarserie fra Nye metoder.
Bestillerforum 23. januar 2023https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-23-januar-2023Bestillerforum 23. januar 202326.01.2023 13:36:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.