Logo for print

Hovedmeny

Oversikt over:

Totalt antall forslag og metodevarsler

 

 

Last ned tall i Excel

Tema for innsendte forslag og metodevarsler

 

 

Last ned tall i Excel

Beslutninger i Bestillerforum RHF for innsendte forslag og metodevarsler

 

Last ned tall i Excel

 

Oppdrag gitt til utrederinstansene

 

 

Last ned tall i Excel

 

Oversikter over beslutninger og metoder som er til metodevurdering

Beslutninger fra Beslutningsforum for nye metoder (Oppdatert 19. november 2018)

Beslutninger fra Bestillerforum RHF (Oppdatert 19. november 2018)

Oversikt over metoder som er til metodevurdering (Oppdatert 19. november 2018)

 

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2018