Logo for print

Hovedmeny

23. MARS

Oslo,Folkehelseinstituttets lokaler i Lovisenberggata 8

 

Revurdering innebærer å systematisk undersøke nytten av metoder som allerede benyttes i helsetjenesten. Helse Midt-Norge leder for tiden to prosjekter om revurdering på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet; prosjekter som blant annet kan gi grunnlag for videreutvikling av Nye metoder.

Internasjonale foredragsholdere kommer og møtet vil foregå på engelsk.

 

Programmet og påmelding (med frist 18.mars) finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet (link).