Logo for print

Hovedmeny

6. DESEMBER

Universitetsgt. 2, Helsedirektoratet

 

​Nye metoder har en referansegruppe. Referansegruppen er bredt sammensatt og består blant annet av representanter fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner. Referansegruppen skal være et «forum for innspill som kan bidra til å kvalitetssikre, videreutvikle og evaluere Nye metoder». Referansegruppen møtes cirka en gang i halvåret og drøfter ulike temaer herunder temaer foreslått av medlemmene selv.