Logo for print

Hovedmeny

9. MARS

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

 

​​Neste ordinære møte i Bestillerforum RHF er fredag 9. mars.

I arkivet «Møter i Bestillerforum RHF» finner du innkalling (inklusive saksliste) og referat så snart disse foreligger.

Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uka som følger etter hvert møte. Referatet publiseres så snart det er godkjent.