Logo for print

Hovedmeny

31. MAI

 

 

Siden oppdateres. Det vil komme flere metodevarsler som skal behandles i dette møtet. Fullstendig agenda publiseres ca. en uke før møtet. 

Innspillsfrist til møtet: 19. mai.

Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

  • Forslag ID2021_051 Niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons på platinabasert kjemoterapi (Revurdering av ID2017_059).
Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester
  • Forslag ID2021_058 Diagnostikk av prostatakreft ved bruk av algoritme til bruk for beregning av risiko for at en pasient kan ha prostatakreft.
  • Forslag ID2021_059 Korsettbehandling av pectus carinatum.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak
  • Forslag ID2021_057 Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi.
  • Forslag ID2021_060 Kortbølget ultrafiolett stråling for rensing av inneluft.
  • Metodevarsel ID2021_061 Tonsillektomi (fjerning av mandler) ved tonsillitt (sår hals) - Revurdering.


I arkivet «Møter i Bestillerforum RHF» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.