Logo for print

Hovedmeny

23. OKTOBER

Grev Wedels plass 5, Oslo (Helse Sør-Øst sine lokaler)

 

​​Neste ordinære møte i Bestillerforum RHF er mandag 23. oktober.

I arkivet «Møter i Bestillerforum RHF» finner du innkalling (inklusive saksliste) og referat så snart disse foreligger.

Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uka som følger etter hvert møte. Referatet publiseres så snart det er godkjent.