Logo for print

Hovedmeny

31. MAI

Telefon / videomøte

 

Her finner du en oversikt over innkomne forslag og metodevarsler som skal behandles i møtet. Fullstendig agenda publiseres ca. en uke før møtet.

Innspillsfrist til møtet: 19. mai.

Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

 • Forslag ID2021_051 Niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons på platinabasert kjemoterapi (Revurdering av ID2017_059).
 • Metodevarsel ID2021_062 Selumetinib til behandling av barn med nevrofibromatose type 1 og symptomatiske, inoperable pleksiforme nevrofibrom.

 • Metodevarsel ID2021_063 Artesunat til behandling av   malaria.
 • Metodevarsel ID2021_064 Remdesivir (Veklury) til behandling av covid-19 hos voksne pasienter som ikke har behov for oksygenbehandling.
 • Metodevarsel ID2021_065 Lonapegsomatropin til behandling av veksthormonmangel hos barn.
 • Metodevarsel ID2021_066 Lorlatinib (Lorviqa) til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer.
 • Metodevarsel ID2021_067 Evinacumab til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.
 • Metodevarsel ID2021_068 Aducanumab til behandling av Alzheimers sykdom.
 • Metodevarsel ID2021_069 Anifrolumab som tilleggsbehandling av voksne pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) med moderat til alvorlig sykdom på tross av standardbehandling.
 • Metodevarsel ID2021_070 Avakopan til behandling av granulomatose med polyangiitt og mikroskopisk polyangiitt.
 • Metodevarsel ID2021_071 Eflornitin / Sulindac som kombinasjonsbehandling til voksne med familiær adenomatøs polypose.
 • Metodevarsel ID2021_072 Hydrokortison (Efmody) til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi.
 • Metodevarsel ID2021_073 Burosumab (Crysvita) til behandling av FGF23-relatert hypofosfatemi hos pasienter ≥1 år med tumorindusert osteomalasi (TIO) assosiert med fosfataturiske mesenkymale svulster som ikke kan lokaliseres, eller ikke er egnet for kirurgisk fjerning.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester
 • Forslag ID2021_058 Diagnostikk av prostatakreft ved bruk av algoritme til bruk for beregning av risiko for at en pasient kan ha prostatakreft.
 • Forslag ID2021_059 Korsettbehandling av pectus carinatum.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak
 • Forslag ID2021_057 Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi.
 • Forslag ID2021_060 Kortbølget ultrafiolett stråling for rensing av inneluft.
 • Metodevarsel ID2021_061 Tonsillektomi (fjerning av mandler) ved tonsillitt (sår hals) - Revurdering.


I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.