Logo for print

Hovedmeny

25. OKTOBER

 

 

Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 12. oktober

 

Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

  • Metodevarsel: ID2021_114 Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av residivert eller refraktær follikulært lymfom etter tre eller flere systemiske behandlinger.
  • Metodevarsel: ID2021_115 Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne med residivert eller refraktær akutt lymfoblastisk B-celleleukemi.
  • Metodevarsel: ID2021_116 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av barneleddgikt hos barn over 2 år.
  • Metodevarsel: ID2021_117 Somatrogon til behandling av veksthormonmangel hos barn.
  • Metodevarsel: ID2021_118 Eptacog beta til å behandle og forhindre blødning hos pasienter med hemofili A og B som har antistoff mot faktor VIII eller IX.
  • Metodevarsel: ID2021_119 Avapritinib (Ayvakyt) til behandling av avansert systemisk mastocytose.
  • Metodevarsel: ID2021_120 Pembrolizumab (Keytruda) som adjuvant behandling etter kirurgi hos voksne med nyrecellekarsinom.
  • Metodevarsel: ID2021_121 Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon hos barn fra 6 til 11 år.
  • Metodevarsel: ID2021_122 Anakinra (Kineret) til behandling av covid-19 hos voksne med pneumoni og risiko for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt.
 

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.