Logo for print

Hovedmeny

13. DESEMBER

 

 

Siden oppdateres. ​Det vil legges ut​ flere metodevarsler som skal behandles i dette møtet.

Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 30. november. Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

  • Forslag: ID2021_126 Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS) (Revurdering)
  • Forslag: ID2021_127 Ravulizumab (Ultomiris) til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) (Revurdering)
  • Forslag: ID2021_138 Abirateron (Zytiga) i kombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert  de novo metastatisk cancer prostata.

 

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester:

  • Forslag: ID2021_139 Triklosanbelagte suturer for forebygging av postoperativ sårinfeksjon - revurdering

 

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.