Logo for print

Hovedmeny

27. MAI

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

kl. 11.30

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling og saksliste.
  • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 29. april 2019.
  • Sarilumab (Kevzara) til behandling av moderat til alvorlig aktiv reumatoid artritt. Mer informasjon på metodesiden (link).
  • Clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av voksne menn med Peyronies sykdom. Mer informasjon på metodesiden (link).
  • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
  • Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.