Logo for print

Hovedmeny

13. DESEMBER

 

 


Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no eller på telefon: 958 76 839​

​Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: Beslutningsforum@helse-sorost.no