Logo for print

Hovedmeny

22. MARS

 

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder.

Mediekontakt

Media kan kontakte: medievakt@helse-sorost.no

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til: Beslutningsforum@helse-sorost.no