Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. november 2021https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-22-november-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 22. november 202117.11.2021 07:00:00Åtte metoder ble vurdert i møtet som ble avholdt på Grev Wedels plass 5 kl. 09:00-10:30. Protokollen er publisert.
Bestillerforum 25. oktober 2021https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-25-oktober-2021Bestillerforum 25. oktober 202128.10.2021 11:46:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Sakspapirer og foreløpig protokoll er publisert.
Nye metoder publiserer oversikt over tidsbruken for vurdering av legemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/nye-metoder-publiserer-oversikt-over-tidsbruken-for-vurdering-av-legemidlerNye metoder publiserer oversikt over tidsbruken for vurdering av legemidler28.10.2021 07:00:00Nye metoder vil fremover publisere oversikter som viser hvor lang tid som er brukt i de ulike fasene frem mot beslutning. Fra og med i dag publiseres tall for legemidler besluttet av Beslutningsforum

 

 

Møte i Bestillerforum 13. desember 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-13-desember-2021Møte i Bestillerforum 13. desember 2021string;#13.string;#DESEMBER
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. desember 2021https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-13-desember-2021Møte i Beslutningsforum for nye metoder 13. desember 2021string;#13.string;#DESEMBER
Møte i Bestillerforum 17. januar 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-17-januar-2022Møte i Bestillerforum 17. januar 2022string;#17.string;#JANUAR