Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. september 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-september-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. september 202014.09.2020 22:00:00Seks metoder fikk beslutning i dette møtet. Protokollen er publisert.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. august 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-31-august-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 31. august 202025.08.2020 13:00:00Syv nye metoder ble vurdert i dette møtet. Protokollen er publisert.
Sommeren 2020https://nyemetoder.no/nyheter/sommeren-2020Sommeren 202029.06.2020 13:00:00Informasjon om saksbehandling i Nye metoder sommeren 2020.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderstring;#21.string;#SEPTEMBER
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFstring;#21.string;#SEPTEMBER