Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Fem av sju behandlinger innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/fem-av-sju-behandlinger-innforesFem av sju behandlinger innføres20.11.2017 14:27:00Beslutningsforum har vurdert sju behandlinger og sagt ja til fem. Ett legemiddel fikk nei og et annet blir innført om prisen går ned.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. november 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-20-november-2017Møte i Beslutningsforum for nye metoder 20. november 201720.11.2017 14:03:40Her finner du saksliste samt informasjon om saksdokumenter og protokoll.
Leverandører etterspørres - Prosigna (PAM50 ROR) og tilsvarende testerhttps://nyemetoder.no/nyheter/leverandorer-ettersporres-prosigna-pam50-ror-og-tilsvarende-testerLeverandører etterspørres - Prosigna (PAM50 ROR) og tilsvarende tester31.10.2017 12:10:00Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering for Prosigna test (PAM50 ROR) der det trolig kan være flere leverandører av tilsvarende tester. Leverandører bes om å ta kontakt med Folkehelseinstituttet.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 18. desember 2017https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-18-desember-2017Møte i Bestillerforum RHF 18. desember 2017Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#18.string;#DESEMBER