Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Avgjørelse i Sør-Rogaland tingrett sikrer tilgang på kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/avgjorelse-i-sor-rogaland-tingrett-sikrer-tilgang-pa-kreftlegemidlerAvgjørelse i Sør-Rogaland tingrett sikrer tilgang på kreftlegemidler01.12.2022 10:52:18Behandlingen gjøres tilgjengelig fra 1. januar 2023.
Bestillerforum 21. november 2022https://nyemetoder.no/nyheter/bestillerforum-21-november-2022Bestillerforum 21. november 202224.11.2022 08:34:00Møtet i Bestillerforum for nye metoder er avholdt. Foreløpig protokoll er publisert.
Beslutningsforum 21. november: Syv av ni metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/beslutningsforum-21-november-syv-av-ni-metoder-innforesBeslutningsforum 21. november: Syv av ni metoder innføres21.11.2022 10:27:43Beslutningsforum tok stilling til ni metoder mandag 21. november, og syv av dem blir innført. En av dem er legemiddelet abirateron, som brukes i behandling av prostatakreft. Etter at et patent går ut, kan prisen reduseres betydelig.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-12-desember-2022Møte i Beslutningsforum for nye metoder 12. desember 2022Teamsstring;#12.string;#DESEMBER
Møte i Bestillerforum 12. desember 2022https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-12-desember-2022Møte i Bestillerforum 12. desember 2022string;#12.string;#DESEMBER
Møte i Bestillerforum 23. januar 2023https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-23-januar-2023Møte i Bestillerforum 23. januar 2023string;#23.string;#JANUAR