Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. februar 2019https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-februar-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. februar 201918.02.2019 11:07:00Seks metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
Meld deg på vårt nyhetsbrevhttps://nyemetoder.no/nyheter/meld-deg-pa-vart-nyhetsbrevMeld deg på vårt nyhetsbrev07.02.2019 12:46:24Sekretariatet for Nye metoder sender ut nyhetsbrev på vegne av Bestillerforum RHF og Beslutningsforum for nye metoder.
De regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommerhttps://nyemetoder.no/nyheter/de-regionale-helseforetakene-far-finansieringsansvar-for-legemidler-mot-sjeldne-sykdommerDe regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommer31.01.2019 08:11:00Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer. Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne i reseptens gyldighetsperiode.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. februar 2019https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-februar-2019Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. februar 2019Radisson Blue airport hotel Gardemoenstring;#25.string;#FEBRUAR
Møte i Bestillerforum RHF 25. februar 2019https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-25-februar-2019Møte i Bestillerforum RHF 25. februar 2019Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoenstring;#25.string;#FEBRUAR