Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-juni-2018Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 201819.06.2018 22:00:00​Ett legemiddel skal vurderes i dette møtet. Møtet holdes 25. juni 2018 kl. 1745 og avvikles per telefon.
Kronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftethttps://nyemetoder.no/nyheter/kronikk-om-mini-metodevurdering-i-tidsskriftetKronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftet12.06.2018 12:58:00Tidsskriftet har nylig publisert en kronikk fra Folkehelseinstituttet med tittelen: Tryggere innføring av nye metoder.
Fire nei og ett ja til kreftlegemidlerhttps://nyemetoder.no/nyheter/fire-nei-og-ett-ja-til-kreftlegemidlerFire nei og ett ja til kreftlegemidler11.06.2018 09:00:00Fire kreftlegemidler fikk nei og ett kreftlegemiddel fikk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

 

 

Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 2018https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-juni-2018Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 2018Telefonmøtestring;#25.string;#JUNI