Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Innfører genprofiltest for brystkrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-genprofiltest-for-brystkreftInnfører genprofiltest for brystkreft21.10.2019 09:15:00En genprofiltest for å forhindre unødvendig behandling av brystkreft ble besluttet innført av Beslutningsforum for nye metoder. Legemidler til behandling av brystkreft, Wilsons sykdom, myelogen leukemi, systemisk mastocytose og lungekreft fikk også ja.
Innføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?https://nyemetoder.no/nyheter/innforing-av-nye-metoder-i-sykehus-er-mini-metodevurdering-nyttigInnføring av nye metoder i sykehus – er mini-metodevurdering nyttig?16.10.2019 11:58:0025. november 2019 arrangeres en workshop om mini-metodevurdering for ansatte i helseforetakene.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktoberhttps://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-21-oktoberMøte i Beslutningsforum for nye metoder 21. oktober14.10.2019 09:40:01Ni metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderRadissom Blue Airport Hotell, Gardermoenstring;#18.string;#NOVEMBER
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFRadissom Blue Airport Hotell, Gardermoenstring;#18.string;#NOVEMBER