Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Innfører legemiddel mot brystkreft og lungekrefthttps://nyemetoder.no/nyheter/innforer-legemiddel-mot-brystkreft-og-lungekreftInnfører legemiddel mot brystkreft og lungekreft30.03.2020 10:00:00Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av brystkreft og lungekreft. I alt ble seks nye metoder besluttet i møtet mandag 30. mars.
Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 2020https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-30-mars-2020Møte i Beslutningsforum for nye metoder 30. mars 202023.03.2020 12:36:00Sju metoder skal vurderes i dette møtet. Se under for oversikt.
De fleste nye metoder innføreshttps://nyemetoder.no/nyheter/de-fleste-nye-metoder-innforesDe fleste nye metoder innføres05.03.2020 13:00:00Totalt ble 82 unike metoder besluttet i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av disse ble hele 64 metoder innført.

 

 

Møte i Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoderMøte i Beslutningsforum for nye metoderSkype-møtestring;#27.string;#APRIL
Møte i Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhfMøte i Bestillerforum RHFSkype-møtestring;#27.string;#APRIL