Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 

 

Sekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHFhttps://nyemetoder.no/nyheter/sekretariatet-for-nye-metoder-flyttes-til-helse-sor-ost-rhfSekretariatet for Nye metoder flyttes til Helse Sør-Øst RHF06.07.2017 07:42:00Helse- og omsorgsdepartementet har den 23. juni d.å. fattet politisk beslutning om flytting av sekretariatet for Nye metoder.
Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plasshttps://nyemetoder.no/nyheter/veiledende-kriterier-for-handtering-av-medisinsk-utstyr-pa-plassVeiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr på plass30.06.2017 09:49:00Aktørene i og utenfor systemet har samarbeidet om å formulere veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder i et dokument. Erfaringene ved bruken vil bli evaluert etter en tids bruk.
Møte i Referansegruppen til Nye metoder 31. mai 2017https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-referansegruppen-til-nye-metoder-31-mai-2017Møte i Referansegruppen til Nye metoder 31. mai 201727.06.2017 06:00:00Referansegruppen til Nye metoder er bredt sammensatt. På sist møte var hovedtema fremtidige fokusområder. Referatet fra møtet er nå publisert.

 

 

Møte i Bestillerforum RHF 21. august 2017https://nyemetoder.no/konferanser/mote-i-bestillerforum-rhf-21-august-2017Møte i Bestillerforum RHF 21. august 2017Oslostring;#21.string;#AUGUST