Logo for print

​​​​​​​​​

Faser ved innføring av nye metoder

 1. 1

  Forslag

 2. 2

  Metodevurdering

 3. 3

  Beslutning

 4. 4

  Implementering

 

 

Ja til Alektinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/nyheter/ja-til-alektinib-alecensaJa til Alektinib (Alecensa)25.06.2018 16:00:00Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 2018https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-25-juni-2018Møte i Beslutningsforum for Nye metoder 25. juni 201819.06.2018 22:00:00​Ett legemiddel ble vurdert i dette møtet. Se sakslisten.
Kronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftethttps://nyemetoder.no/nyheter/kronikk-om-mini-metodevurdering-i-tidsskriftetKronikk om mini-metodevurdering i Tidsskriftet12.06.2018 12:58:00Tidsskriftet har nylig publisert en kronikk fra Folkehelseinstituttet med tittelen: Tryggere innføring av nye metoder.