Logo for print

Hovedmeny

Innspillskjema legemidler - når metoden er legemidler

Innspillskjema ​for andre metoder - når metoden ikke er et legemiddel

For andre:

Innspillskjema

​Utfylt innspillskjema sendes på mail til sekretariatet for Bestillerforum RHF: nyemetoder@helse-sorost.no.

Merk e-posten: "Innspill til foreslått metode"

Fristene for innspill finner du her

 

 

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2018